Taxaties

Een Makelaar-taxateur moet in staat zijn een objectieve schatting dan wel een taxatie van de waarde te maken van een onroerende zaak.

De bepaling van de waarde van een onroerende zaak kan om meer redenen noodzakelijk zijn dan alleen voor de financiering daarvan, met name waardering t.b.v. aankoop of verkoop van onroerend goed, het vaststellen van de beleggingswaarde, juridische doeleinden(boedelscheiding, onteigening e.d.).

Afhankelijk van de doelstelling van de taxatie zijn er verschillende waardebegrippen en methoden van waardebepaling, waarbij praktijkervaring en kennis van de markt een belangrijke rol spelen.

ASTICON NV heeft zeer ervaren taxateurs in dienst die uw woning en of perceel conform de huidige marktwaarden taxeren.
Wilt u meer info stuur gerust een email naar asticonnv@sr.net