Financieel Intermediar

Anno 2014 zijn ondernemers steeds vaker op zoek zijn naar een financieel intermediair. Mede door de huidige economische omstandigheden ligt de focus van banken op efficiency, kostenreductie en standaardisatie. Bovendien is het gros van de banken overgestapt naar een bedieningsconcept, waarbij de hoogte van de omzet of kredietbehoefte bepaalt of je als ondernemer voor een vast aanspreekpunt in aanmerking komt. Dat alles maakt dat de ondernemer tot een rekeningnummer is gedegradeerd en steeds meer aan zijn lot wordt overgelaten.

De financieel Intermediair is daarentegen altijd via mail, telefoon of assistente direct te bereiken. Hij houdt de ondernemer een spiegel voor, waakt over de financiële huishouding, maakt financiële risico’s inzichtelijk en begeleidt de ondernemer in diverse financieringstrajecten.

Fincons kan deze rol vervullen omdat wij goed geëquipeerd zijn, Fincons kent de markt en bezit de kennis over zakelijke kredietverlening. Fincons kan de ondernemers hierin ondersteuning bieden kortom: Het begeleiden, adviseren en coachen van ondernemers.

Met name het dealen met financiële instellingen, opzoek gaan naar kapitaal.
Als financieel intermediar staan wij garant voor een deskundig, onafhankelijk advies in begrijpelijke taal. Zo’n advies geven wij u graag na een intake gesprek.

BEDRIJFSFINANCIERING BIJ START EN GROEI
Fincons helpt u bij de start én de groei van uw onderneming. We ondersteunen u in uw complete traject van starterslening tot bedrijfsfinanciering, van , investeringsbegroting, tot de uiteindelijke financiering. Wanneer dat nodig is, adviseren wij u over geschikte financiers, en we geven u adviezen bij de onderhandelingen.

VERBETERING IN BEDRIJFSFINANCIERING
Bedrijfsfinanciering kan altijd beter, óók wanneer uw onderneming niet in een benarde positie verkeert. Fincons heeft de kennis over bedrijfsfinancieringen de beste mogelijkheden voor krediet. We adviseren u hoe u uw leningen goedkoper kunt maken zodat uw investeringen meer opbrengen.

Komt uw onderneming toch in zwaar weer terecht, dan onderzoeken we samen met u de mogelijkheden om uw bedrijf er weer bovenop te brengen. Fincons ondersteunt u bij de verbetering van uw bedrijfsfinanciering. We analyseren uw liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit om de juiste diagnose en actieplan vast te stellen.

Al onze aanbevelingen rondom een optimale bedrijfsfinanciering brengen we samen met u in praktijk. We verbeteren uw vermogensstructuur, we herzien de strategie of verbeteren uw rendement en liquiditeit. Wij hebben hetzelfde doel als u: het maken van een gezonde onderneming.